Korjaussuunnittelu Vantaalla

Ota yhteyttä!

Korjaussuunnittelu voi olla mitä tahansa, mitä rakentamiseen ylipäätään liittyy.

Korjaussuunnittelun toimeksianto alkaa yleensä kattavalla alkukartoituksella, jossa selvitetään asiakkaan korjaustarpeita.

Milloin korjaussuunnittelu on tarpeellista?

Tarvetta korjaussuunnittelulle voi olla liittyen esimerkiksi perustusten
kuivatukseen tai julkisivujen, parvekkeiden, vesikattojen tai
märkätilarakenteiden uusimiseen. 

Hyvin tehty ja asianmukainen korjaussuunnitelma on keskeinen edellytys, jotta rakennusalan ammattilaiset voivat aloittaa oman työnsä ja saavat rakennushankkeen lopulta myös laadulla valmiiksi.

Kysy lisää!

Suunnittelun kohteet

Korjaussuunnittelu sisältää usein rakennusten vanhenemisen ja ikääntymisen tuomien ongelmien ratkaisua ja virheiden korjaamista. Tarpeen mukaan korjataan tietysti uusiakin kohteita. Tyypillisiä virheitä ovat esimerkiksi 60- ja 70-luvuilla tehtyjen rakennusten liian matalat piilosokkelit sekä puutteelliset kosteussuojaukset ja rakenteiden tuuletukset.

Meille kelpaavat myös pienemmät suunnitteluprojektit!

Me TeeManilla otamme mielellämme vastaan myös pienempiä projekteja ja toimeksiantoja. Tiivis suunnittelutiimimme taipuu ketterästi erilaisten hankkeiden vaatimuksiin. 

 

Olemme kaikki korjaussuunnittelun ja rakennusalan moniosaavia ammattilaisia. Ihmisläheisen työryhmämme kaikki jäsenet omaavat vuosien kokemuksen laaja-alaisista tehtävistä alalla.

Ota yhteyttä!

Korjaussuunnittelu voi sisältää esimerkiksi:

  • selvityksiä ja kartoituksen kiinteistön muutos- ja korjaustarpeista

  • vaurioiden kartoittamista ja niihin johtaneiden syiden selvittämistä

  • suunnittelun ongelmakohtien ja riskirakenteiden korjaamista

  • tulevaa toimintaa tukevat, joustavat ratkaisut

  • suunnitelmat parhaiden ja kustannustehokkaimpien korjaustapojen valitsemiseksi

  • rakennusfysikaaliset tarkastelut, joissa selvitetään esimerkiksi nykyisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä oikeellisuutta, energiatehokkuutta ja vaikutusta sisäilman laatuun.


Myös korjaussuunnittelu sisältää usein hyväksyttämisvaiheen rakennusvalvonnassa, mikä on kaikkien osapuolten etu. Luvanvaraisessa korjausrakentamisessa tulevat usein väistämättä eteen esimerkiksi nykyajan veden eristämistä koskevat määräykset.

Tilaa korjaussuunnittelu

Kiinnitämme huomiota oikeisiin asioihin

Korjaussuunnittelu auttaa kiinnittämään huomiota niin ulkonäköseikkoihin, kuin myös budjettiin. Korjaushankkeen hintaan eivät vaikuta yksinomaisesti materiaalit ja työ, vaan myös vanhojen rakenteiden purkaminen ja työn nopeus. Erityisesti vanhojen rakennusten kohdalla halutaan usein säilyttää talon henki, mutta samaan aikaan on otettava huomioon nykypäivän asettamat vaatimukset rakentamiselle. Ammattilainen huomioi myös nämä  rakennustekniset ominaisuudet vanhaa kunnioittaen.

Uuden ja vanhan yhdistäminen on usein haasteellista, mutta virheet voidaan välttää huolellisella suunnittelulla.