Rakennesuunnittelu ammattitaidolla

Rakennussuunnittelu TeeMan Oy:ltä

Rakennussuunnittelu ja rakennusten peruskorjaus

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelulla voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa ja se voi sisältää monia eri osa-alueita. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan sitä rakennussuunnittelun osaa, johon sisältyy kiinteistön rakennetekniikan suunnittelu.

Rakennesuunnittelun eteneminen

Uudishankkeissa rakennesuunnittelu aloitetaan yleensä heti arkkitehdin palkkaamisen jälkeen. Rakennesuunnitelma antaa hyvän pohjan arkkitehdin suunnittelutyölle myös korjausrakentamisessa, sillä arkkitehti tarvitsee tiedot rakenteiden paksuuksista sekä kantavista seinistä ja pilareista.

Rakennesuunnitteluun voi sisältyä perustussuunnitelmia, runkosuunnittelua ja muiden rakenneratkaisujen kehittämistä, sekä rakenteiden mitoitusta. Se voi sisältää myös rakennuksen toteutettavuudesta ja muusta rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtimista. Rakennesuunnitelman pohjaksi selvitetään usein erillisenä toimeksiantona myös perustamisolosuhteet.

Rakennesuunnittelu voi sisältää:

  • elementtisuunnittelua »
  • perustussuunnittelua
  • runkosuunnittelua
  • kantavuusselvityksiä
  • kantavuuslaskelmia
  • märkätila-detaljien suunnittelua

Rakennesuunnitelmiin kuuluu siis lujuuslaskelmia, joissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys. Lisäksi niihin kuuluvat piirustukset joissa esitetään rakenteiden mitat. Rakennesuunnitelma erittelee usein myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset.

Kun rakennuslupa on saatu ja suunnittelu tehty, hyväksytämme suunnitelman aina vielä rakennusvalvonnassa erikseen. Tämä lupamenettely on pakollinen vaihe kaikessa rakennesuunnittelussa.

Ota yhteyttä

Kun haluat hankkeeseesi rakennesuunnittelun erikoisosaajan, ota yhteyttä TeeMan Oy:n ammattilaisiin »